ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

 

Koordynator – lek. Katarzyna Modzelewska, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista w zakresie kardiologii

Pielęgniarz oddziałowy – Mariusz Stalewski

Telefon na punkt pielęgniarski: 85 833 43 32

Zalecane godziny odwiedzin w oddziale: 11:00 – 18:00

 

Oddział wewnętrzny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim składa się z 12 sal, w których mieści się 48 łóżek, w tym 4 intensywnego nadzoru.

Jest to oddział zachowawczy, do którego przyjmowani są pacjenci z chorobami z zakresu schorzeń internistycznych.

Accessibility