17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Sekretariat: (85) 833 43 30
sekretariat@spzoz-bielsk.pl

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

 

Koordynator – lek. med. Katarzyna Modzelewska, specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych

Pielęgniarz oddziałowy – Mariusz Stalewski

Telefon na punkt pielęgniarski: 85 833 43 32

Godziny odwiedzin w oddziale: 11:00 – 18:00

 

Oddział wewnętrzny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim składa się z 12 sal, w których mieszczą się 64 łóżka, w tym 4 intensywnego nadzoru.

Jest to oddział zachowawczy, do którego przyjmowani są pacjenci z chorobami z zakresu schorzeń internistycznych.

Accessibility