17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Sekretariat: (85) 833 43 30
sekretariat@spzoz-bielsk.pl
...

ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY

 

Koordynator – lek. Sebastian Wysocki, specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Pielęgniarka oddziałowa – Ewa Krzywobłocka

Telefon na punkt pielęgniarski: 85 833 43 43

Godziny odwiedzin w oddziale: 11:00 – 18:00

 

Oddział urazowo-ortopedyczny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlaskim składa się z 5 sal, w których mieszczą się 22 łóżka, w tym 2 intensywnego nadzoru.

Jest to oddział zabiegowy, do którego przyjmowani są pacjenci z urazami oraz ze schorzeniami narządu ruchu.

Lekarze specjaliści pracujący w oddziale wykonują zabiegi takie jak:

  • endoprotezoplastyka stawów biodrowych,
  • alloplastyka stawów biodrowych,
  • protezoplastyka stawu kolanowego i biodrowego,
  • operacyjna korekcja deformacji palucha koślawego, tzw. halluxów,
  • inne.

Po zakończonej hospitalizacji pacjenci kontynuują leczenie i odbywają kontrole w poradni urazowo-ortopedycznej. http://www.spzoz-bielsk.pl/dzialalnosc-medyczna/poradnie-specjalistyczne/poradnia-urazowo-ortopedyczna

 

Accessibility