17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Sekretariat: (85) 833 43 30
sekretariat@spzoz-bielsk.pl

ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY

 

Koordynator – lek. med. Konstanty Kuźma, specjalista II stopnia w zakresie ortopedii
i traumatologii

Pielęgniarka oddziałowa – Ewa Krzywobłocka

Telefon na punkt pielęgniarski: 85 833 43 43

Godziny odwiedzin w oddziale: 11:00 – 18:00

 

Oddział urazowo-ortopedyczny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlaskim składa się z 6 sal, w których mieści się 25 łóżek, w tym 2 intensywnego nadzoru.

Jest to oddział zabiegowy, do którego przyjmowani są pacjenci z urazami oraz ze schorzeniami narządu ruchu.

Lekarze specjaliści pracujący w oddziale wykonują zabiegi takie jak:

  • endoprotezoplastyka stawów biodrowych,
  • alloplastyka stawów biodrowych,
  • protezoplastyka stawu kolanowego i biodrowego,
  • operacyjna korekcja deformacji palucha koślawego, tzw. halluxów,
Accessibility