17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Sekretariat: (85) 833 43 30
sekretariat@spzoz-bielsk.pl

ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY

 

Koordynator – dr n. med. Agnieszka Muszyńska-Mazur, spec. w dziedzinie chorób zakaźnych oraz medycyny rodzinnej

Pielęgniarka oddziałowa – Danuta Niewińska

Telefon na punkt pielęgniarski: 85 833 43 56

Godziny odwiedzin w oddziale: 11:00 – 18:00

 

Oddział obserwacyjno-zakaźny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlaskim składa się z 14 sal, w których mieści się 27 łóżek, w tym 2 intensywnego nadzoru.

Jest to oddział zachowawczy, w którym prowadzona jest diagnostyka i leczenie wszystkich współcześnie występujących chorób zakaźnych i pasożytniczych.

Pracujący w oddziale specjaliści z dziedziny chorób zakaźnych oraz wykwalifikowane pielęgniarki zapewniają pacjentom niezbędną opiekę.

Accessibility