17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Sekretariat: (85) 833 43 30
sekretariat@spzoz-bielsk.pl

ODDZIAŁ NEONATOLOGII

 

Koordynator – dr n. med. Elżbieta Kulikowska, spec. II stopnia w dziedzinie pediatria, II stopnia w dziedzinie neonatologia

Pielęgniarka oddziałowa – Karolina Dymowicz

Telefon na punkt pielęgniarski: 85 833 43 52

Godziny odwiedzin w oddziale: 11:00 – 18:00

 

Oddział neonatologiczny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim wyposażony jest w 4 stanowiska przeznaczone dla noworodków. Lekarz specjalista bada nowonarodzone dzieci, pod jego opieką znajdują się również mali pacjenci, u których zdiagnozowano podejrzenie nieprawidłowego rozwoju.

Accessibility