17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Sekretariat: (85) 833 43 30
sekretariat@spzoz-bielsk.pl

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY I POŁOŻNICZO-NOWORODKOWY

 

Koordynator – lek. Paweł Wacław Ułasiuk

Pielęgniarka oddziałowa – mgr Karolina Dymowicz

Numer telefonu na punkt pielęgniarski: 85 833 43 52

Godziny odwiedzin oddziału: 11:00 – 18:00

 

Oddział ginekologiczny i położniczo-noworodkowy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim wyposażony jest w nowoczesny sprzęt specjalistyczny, co pozwala na wykonywanie badań i świadczenie usług na najwyższym poziomie.

W oddziale znajduje się 10 sal, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie opieki 39 pacjentkom.

Od kilkunastu lat SPZOZ prowadzi współpracę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Dzięki tej organizacji oddział wzbogacił się o niezbędną aparaturę medyczną służącą ratowaniu najmłodszych. Z hojności WOŚP otrzymaliśmy m.in. inkubatory i urządzenia do badania KTG, a w ostatnim czasie w naszej placówce pojawiło się stanowisko do resuscytacji oddechowo-krążeniowej noworodków.

Accessibility