17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Sekretariat: (85) 833 43 30
sekretariat@spzoz-bielsk.pl
...

ODDZIAŁ DZIECIĘCY

Koordynator – dr n. med. Anna Kitszel, pediatra, specjalista w dziedzinie onkologii i hematologii

Pielęgniarka oddziałowa – Danuta Iwaniuk

Telefon na punkt pielęgniarski: 85 833 43 17

Godziny odwiedzin: 11:00 – 18:00

Oddział dziecięcy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim składa się z 11 sal,
w których mieszczą się 22 łóżka, w tym 2 intensywnego nadzoru.

Pacjenci do 12 miesiąca życia przyjmowani są na pododdział dzieci młodszych, natomiast pododdział dzieci starszych przeznaczony jest dla pacjentów od 1 do 18 roku życia.

Dbając o komfort dzieci przebywających w oddziale, zapewniamy możliwość całodobowej obecności matek
i opiekunów.

Personel oddziału stale się doskonali, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie i tym samym sprostać oczekiwaniom osób, które powierzają zdrowie swoich dzieci w nasze ręce.

Accessibility