17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Sekretariat: (85) 833 43 30
sekretariat@spzoz-bielsk.pl
...

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

 

Koordynator – lek. Ewa Berezowiec-Stulgis, specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarz oddziałowy – Janusz Kumpiecki

Telefon na punkt pielęgniarski: 85 833 43 76

Godziny odwiedzin w oddziale: 13:00 – 14:00 i 17:00 - 18:00

 

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim składa się z 2 sal. Jedna z nich to izolatka, w drugiej mieszczą się 4 łóżka.

Pacjenci trafiający na oddział to osoby krytycznie chore, wymagające intensywnej opieki oraz zastosowania specjalistycznej aparatury dla podtrzymania funkcji życiowych.

Pracownicy oddziału świadczą usługi medyczne z zakresu anestezjologii do porodów, zabiegów operacyjnych
i diagnostycznych.

Accessibility