17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Sekretariat: (85) 833 43 30
sekretariat@spzoz-bielsk.pl
TEST

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

 

Kierownik: mgr Alina Ignatiuk – specjalista II stopnia z diagnostyki laboratoryjnej.

Z-ca kierownika: mgr Barbara Tołoczko – specjalista II stopnia z diagnostyki mikrobiologicznej.

Kontakt pod numerami telefonów:

85 833 43 26 – kierownik,

85 833 27 65 – Pracownia Diagnostyczna,

85 833 43 28 – Pracownia Mikrobiologii,

lub mailowo: lab@spzoz-bielsk.pl

 

Punkt Pobrań materiału do badań Medycznego Laboratorium Diagnostycznego znajduje się przy ul. Jagiellońskiej 32 w Bielsku Podlaskim.

Godziny pracy Punktu:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 9:00 (z wyjątkiem świąt).

 

W Medycznym Laboratorium Diagnostycznym zatrudniona jest wykształcona kadra diagnostów laboratoryjnych i starszych techników analityki medycznej.

Świadczone są usługi na skierowanie wystawione od lekarzy SPZOZ w Bielsku Podlaskim oraz na inne skierowania lekarskie na podstawie zawartych umów, a także - za odpłatnością, na życzenie klienta.

Przy użyciu renomowanego sprzętu diagnostycznego wykonujemy badania z zakresu: biochemii klinicznej, hematologii, koagulologii, analityki ogólnej, immunochemii, mikrobiologii
i serologii chorób zakaźnych.

Accessibility