17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Sekretariat: (85) 833 43 30
sekretariat@spzoz-bielsk.pl

INFORMACJE O OPIECE DUSZPASTERSKIEJ

DLA PACJENTA

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Opatrzności Bożej

  1. Wrzosowa 16, 17-100 Bielsk Podlaski
  2. Zbigniew Karolak – kapelan Szpitala, tel. 790 266 260

Msza Święta w kaplicy szpitalnej pw. Miłosierdzia Bożego w niedzielę o godz. 1000

Parafia Prawosławna pw. Zmartwychwstania Pańskiego

  1. Traugutta 3, 17-100 Bielsk Podlaski
  2. Rustam Belov – kapelan Szpitala, tel. 85 730 84 99, 504 651 966,
  3. Andrzej Mińko, tel. 85 730 93 30, 608 589 164

Nabożeństwo w kaplicy szpitalnej pw. Miłosierdzia Bożego w niedzielę o godz. 1615

Wspólnota Kościołów Chrystusowych – Kościół Chrystusowy

  1. Prusa 2, 17-100 Bielsk Podlaski

pastor Henryk Karasiewicz, tel. 85 730 29 81

Kościół Chrześcijan Baptystów

  1. Kazimierzowska 40, 17-100 Bielsk Podlaski

pastor Bartosz Kaczorek, tel. 85 730 23 79

Accessibility