W dniu 8 sierpnia Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim inspektor Wojciech Macutkiewicz oraz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pani Bożena Grotowicz podpisali List Intencyjny w sprawie współpracy na rzecz realizacji programu profilaktycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pn.…

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. W dniu 23 kwietnia 2019 roku w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1,…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2190 z późn. zm.) SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ…

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO będącego własnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1 tel. 85/833.43.30, fax 85/833.43.05, www.spzoz-bielsk.pl, e-mail: zamowienia@spzoz-bielsk.pl   Organizator przetargu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w…

ZP.261.27.2018 Zawiadomienie o wyborze ofert Protokół z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik nr 8 – asortymentowo-cenowy Odpowiedzi na zapytania

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 160 z późn. zm.) SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ…

ZP.261.28.2018 Zawiadomienie o wyborze ofert Protokół z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik nr 7 – asortymentowo-cenowy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO będącego własnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1 tel. 85/833.43.30, fax 85/833.43.05, www.spzoz-bielsk.pl, e-mail: zamowienia@spzoz-bielsk.pl   Organizator przetargu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku…

Accessibility